Ostateczne wyniki matur 2023 w Zachodniopomorskiem ogłoszone przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu

Po uwzględnieniu wszystkich terminów przeprowadzania egzaminów maturalnych, tj. głównego terminu w maju, dodatkowego w czerwcu oraz poprawkowego w sierpniu, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu ogłosiła końcowe rezultaty maturzystów z Zachodniopomorskiego. Informacje te dotyczą zarówno zdających, którzy podjęli próbę zdobycia świadectwa dojrzałości w pierwszym terminie, jak i tych, którzy za sprawą powtórnej szansy przystąpili do egzaminu w późniejszym czasie.

W bieżącym roku, egzamin dojrzałości przeżywał swoją premierę w dwóch różnych formach. Pierwsza – formuła 2023 – była przeznaczona dla absolwentów liceów ogólnokształcących, które trwają 4 lata. Druga – formuła 2015 – skierowana była do osób kończących 4-letnie technika, szkoły artystyczne lub branżowe na II stopniu.

Sumując obydwie grupy, do matury z wszystkich wymaganych przedmiotów przystąpiło 9173 absolwentów tegorocznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, a także 5 obywateli Ukrainy. Oba terminy – majowy i czerwcowy – zostały uwzględnione w tych danych. Dodatkowo, 968 osób, które nie zdały jednego z wymaganych przedmiotów w pierwszym terminie, miało możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu.