Repatrianci w Zachodniopomorskiem. W województwie osiedli się 7 rodzin z Kazachstanu

Ustawa o repatriacji pozwala na powrót do kraju osobom, które przed laty zostały przesiedlone lub z powodów politycznych nie mogły się osiedlić w Polsce. Dzięki ustawie takie samo prawo mają przodkowie przesiedleńców. Polska zaprasza i wspiera repatriantów. Wiele rodzin osiedliło się w województwie zachodniopomorskim. Wkrótce w województwie pojawi się 7 kolejnych rodzin z Kazachstanu.

Rządowe dofinansowanie na przygotowanie mieszkań dla repatriantów

W Karlinie, Koszalinie i Szczecinie przygotowano mieszkania dla 7 rodzin z Kazachstanu. To repatrianci, którzy przyjmą polskie obywatelstwo i na stałe osiedlą się w kraju. Dla samorządów, które przygotowały mieszkania dla nowych członków lokalnej społeczności, rząd przeznaczył 1,3 mld zł dofinansowania. Pieniądze wykorzystano na wyremontowanie mieszkań. To nie pierwszy raz, gdy w zachodniopomorskich miastach pojawiają się repatrianci. W Karlinie od lat przygotowuje się około 3 mieszkań dla repatriantów rocznie. Przyjezdni szybko asymilują się z mieszkańcami polskich miast i nie sprawiają problemów. Dla samorządów każda nowa rodzina jest cenna ze względu na niż demograficzny. Ustawa o repatriacji zbiera pozytywne opinie w Polsce, ale nie brakuje głosów, że powstała wiele lat za późno.