Województwo zachodniopomorskie planuje zaczerpnąć kredyt na 350 mln zł

Inflacja i rosnące koszty energii nie zniechęcają włodarzy województwa zachodniopomorskiego do podejmowania nowych inwestycji. Region stale się rozwija i w tym celu zamierza zaczerpnąć 350 mln zł kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Nowe drogi, śnieżki rowerowe i obiekty ochrony zdrowia w Zachodniopomorskiem

To nie pierwsza pożyczka z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, jaką podejmie województwo zachodniopomorskie. Dotychczas pożyczono 514 mln zł i wszystkie pieniądze przeznaczono na inwestycję. Trzecia umowa z bankiem będzie opiewać na 350 mln zł. Podobnie jak poprzednie pożyczki, również ta zostanie udzielona na korzystnych warunkach z długim terminem spłaty. Województwo przeznaczy pieniądze na rozbudowę dróg wojewódzkich, budowę ścieżek rowerowych i obiektów ochrony zdrowia, zakup nowych pociągów pasażerskich, a także rozwój instytucji dziedzictwa kulturowego. Wszystkie inwestycje mają na celu rozwój województwa zachodniopomorskiego. Decyzję o kredycie podjęto na ostatniej sesji sejmiku województwa. Pomysł poparli wszyscy radni. Od głosu wstrzymali się natomiast radni PiS.