Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny ma już projekt nowej siedziby Wydziału Informatycznego!

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny wybrał projekt nowej siedziby Wydziału Informatycznego. Realizacja projektu pochłonie wiele milionów złotych, ale efekt ma być zachwycający. Uniwersytet postara się również o pozyskanie środków zewnętrznych. Nowa siedziba ma być imponująca i nowatorska w skali kraju, a nawet Europy.

Wybrano projekt wrocławskiej firmy

Heinle, Wischer und Partner to pracownia z Wrocławia, która zwyciężyła w konkursie na projekt nowej siedziby wydziału Informatyki ZUT. Projekt doceniono zwłaszcza za idealne wkomponowanie budynku w tereny zielone. Projekt w znikomy sposób naruszy drzewostan i ukształtowanie terenu. Uwagę zwracają również duże okna, które będą wpuszczać mnóstwo światła do środka budynku, który będzie nie tylko uczelnią, ale także miejscem rozwoju nowych technologii. To wszystko wiąże się z wysokimi kosztami. W sam projekt zainwestowano ponad 5 mln zł, a jego realizacja pochłonie około 140 mln zł. To jeszcze nie koniec wydatków, gdyż konieczne będzie także wyposażenie budynku. Wydatki na ten cel oszacowano na 40 mln zł. Uczelnia postara się o zewnętrzne dofinansowanie.