Zapowiedź rozbudowy drogi krajowej nr 22 pomiędzy Ostrowcem a Szwecją z przetargiem ogłoszonym przez GDDKiA

Nadchodzi zmiana na polskich drogach, dokładniej na drodze krajowej numer 22, która ma zostać rozbudowana na odcinku pomiędzy miejscowościami Ostrowiec a Szwecja. To Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) jest odpowiedzialna za wykonanie tego zadania i niedawno ogłosiła przetarg w tej sprawie.

Główne punkty inwestycji obejmują szereg poprawek i ulepszeń, takich jak adaptacja nawierzchni do przenoszenia obciążeń wynoszących 115 kN/oś, a także poszerzenie jezdni. Przewidziane jest również frezowanie istniejących warstw bitumicznych w ramach renowacji oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 22 z drogą powiatową prowadzącą do miejscowości Czechyń. To nie wszystko, bo projekt zakłada także utworzenie nowych zatok autobusowych oraz rekonstrukcję obecnych zatok w miejscowości Nowa Szwecja.

Inwestycje nie kończą się jednak tylko na drodze. Planowane są również budowy alejek dla pieszych i ścieżek pieszo-rowerowych rozciągających się wzdłuż nowo projektowanego odcinka. W projekcie uwzględniono także przebudowę zjazdów, renowację i regulację rowów przydrożnych oraz budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Nowa Szwecja. Przewidziane są również ekrany akustyczne, które mają na celu ograniczenie hałasu. Niestety, niektóre drzewa kolidujące z planami inwestycyjnymi będą musiały zostać usunięte.

Podsumowując, pełna realizacja tych wszystkich prac powinna zająć około 19 miesięcy od momentu podpisania umowy z wykonawcą. Wszystko po to, aby droga krajowa nr 22 była bezpieczniejsza i bardziej funkcjonalna dla wszystkich użytkowników.