Adwokat, który będzie cię bronił w sprawie karnej – jak go znaleźć?

Adwokat w sprawie karnej, który działa jako obrońca powinien mieć jeden cel – udowodnić brak winy zarzucanego czynu lub uzyskać najkorzystniejszy wyrok. Adwokat broniący w podejrzanego lub oskarżonego powinien charakteryzować się szeregiem cech. Jak znaleźć i wybrać najlepszego adwokata do sprawy karnej? Jak zmienia się stanowisko obrońcy w zależności od tego, kto jest klientem?

Sprawa karna – krótka charakterystyka

Głównym celem prowadzonej sprawy karnej jest pociągnięcie do odpowiedzialności winnego zawinionego czynu. W sprawie karnej uczestniczą strony postępowania, organy procesowe (sąd i prokuratura w postępowaniu przygotowawczym) oraz inni uczestnicy postępowania. Proces karny charakteryzuje się też szczególnymi warunkami i formami działania, które muszą przebiegać zgodnie z określonymi formalnie zasadami zawartymi w przepisach prawa.

Czym jest postępowanie karne?

Proces karny inaczej określany jako postępowanie karne to zespół norm prawnych, które regulują czynności związane ze sprawą karną dotyczącą prawa karnego. Celem postępowania jest wykrycie i osądzenie sprawcy przestępstwa. Wśród najpopularniejszych w Polsce postępowań karnych wymienia się sprawy o pobicia, wyłudzenia, kradzieże, spowodowanie wypadku samochodowego. Co ważne, postępowanie karne dzieli się na dwa ważne etapy, a w każdym z nich ważną rolę pełni adwokat.

Adwokat w postępowaniu przygotowawczym

Postępowanie karne w procesie przygotowawczym rozpoczyna się od zebrania dowodów, które mają pomóc w ustaleniu, czy zostało popełnione przestępstwo. W toku prac wyjaśnia się okoliczności zdarzenia, zabezpiecza dowody i przesłuchuje świadków. Osoby podejrzane o popełnienie przestępstwa potrzebują adwokata, który wyjaśni formalności, a także może być na każdym przesłuchaniu, podpowiadać kiedy warto rozmawiać, a kiedy można nie odpowiadać na pytania. Adwokat jest też wsparciem i nadzieją, szczególnie jeśli osoba oskarżona nie popełniła przestępstwa.

Adwokat w postępowaniu przed sądem

Ostatnim etapem prac jest postępowanie przed sądem, kiedy bada się akt oskarżenia. Adwokat ma wgląd do dokumentacji, a także reprezentuje interesy oskarżonego w sądzie. Podczas rozprawy zadaje pytania i nakierowuje swojego klienta, a także zadaje pytania osobom przesłuchiwanym. Co więcej, praca adwokata w sądzie wymaga wielu zdolności, w tym krasomówczych i przekonywania, a także umiejętności opracowania dobrej linii obrony, dzięki której łatwiej przewidzieć zdarzenia i uzyskać korzystny dla klienta wyrok.

Rola adwokata w sprawie karnej

Po pierwsze, rolą adwokata w sprawie karnej jest przede wszystkim jak najlepsze reprezentowanie swojego klienta (podejrzanego) w trakcie procesu przygotowawczego i w postępowaniu sądowym (oskarżonego). Jego zadaniem jest bronić swojego klienta, działać w dobrej wierze i wykorzystać swoje umiejętności przekonywania.

Po drugie, adwokat jest osobą, która może bronić sprawcy w sprawie karnej, ale też działać po stronie pokrzywdzonego. W sprawie karnej pełni wówczas rolę oskarżyciela posiłkowego. W tej sytuacji jego zadaniem jest wsparcie prokuratora w udowodnieniu winy i dążenie do wymierzenia jak najwyższej kary. To, co łączy dwie odmienne role, to działanie na korzyść swojego klienta. Bez względu na rodzaj sprawy adwokat jest potrzebny między innymi w takich sprawach, jak sprawy karne:

  • o pobicie,
  • o kradzież,
  • o błąd lekarski,
  • o uzyskanie odszkodowania za wypadek i doznaną utratę zdrowia.

Po trzecie, adwokat może być osobą, do której zgłaszają się osoby pokrzywdzone lub też osoby, które wiedzą o popełnieniu przestępstwa. Adwokat poprzez udzielenie porady prawnej pomaga takim osobom, a także może złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Zdarza się, że prokuratura odmawia wszczęcia śledztwa. W takiej sytuacji adwokat może złożyć zażalenie. Szybka reakcja i interwencja ze strony adwokata może przyspieszyć proces, a dzięki temu doprowadzić do szybszego zakończenia sprawy.

Dlaczego warto mieć dobrego adwokata?

Niezależnie od tego, czy do adwokata zgłasza się osoba, którą podejrzewa się o kradzież, zabójstwo czy inne problemy z prawem, adwokat reprezentuje interesy swojego klienta i jego rola w całym procesie jest bardzo istotna. Dzięki podpisaniu odpowiedniego dokumentu, adwokat może zostać upoważniony do wglądu w akta sprawy na każdym etapie postępowania, co umożliwia podejmowanie stanowczych decyzji i kroków, przybliżających swojego klienta do uniewinnienia lub złagodzenia kary. Adwokat może podejmować wszystkie czynności na rzecz swojego klienta, które są zapisane w akcie prawnym, jakim jest Kodeks postępowania karnego.

Jak znaleźć najlepszego adwokata do sprawy karnej?

Szukając kancelarii adwokackiej warto zebrać o niej jak najwięcej informacji i dowiedzieć się, w jakich sprawach specjalizują się zatrudnieni prawnicy. Adwokaci, którzy bronią osoby oskarżone w sądzie o przestępstwa, powinny mieć doświadczenie poparte praktyką w sądzie w tego rodzaju sprawach. Nie ulega wątpliwości, że aby stworzona linia obrony miała sens i mogła zadziałać, konieczna jest absolutna szczerość ze swoim obrońcą. Co więcej, do adwokata, który będzie bronił w sprawie karnej trzeba mieć zaufanie.

Poszukiwania najlepiej rozpocząć od zapytania znajomych, a także od przeglądania stron internetowych kancelarii prawniczych w swoim lub pobliskim mieście. Na stronach www warto szukać zakładek z informacjami o adwokatach pracujących w danej kancelarii, a także wyróżnień, które świadczą o satysfakcji współpracujących z kancelarią osób.