Dofinansowanie dla strażaków OSP z zachodniopomorskiego

Ponad 1,7 mln zł otrzymały jednostki OSP z województwa zachodniopomorskiego. Pieniądze pochodzą z programów „Mały Strażak” i „Remiza”, które są realizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Pieniądze mają zostać przeznaczone na sprzęt dla strażaków oraz na przebudowę i modernizację obecnych remiz.

Jednostki OSP już planują wykorzystanie środków finansowych

W niektórych jednostkach OSP już realizowane są plany co do przeznaczenia otrzymanych środków finansowych. Osoby z OSP Węgorzyno zaznaczają, że w ich jednostce potrzebne są nowe hełmy oraz urządzenia umożliwiające łączność. Z kolei w innych jednostkach pieniądze zostaną wykorzystane na nowe ubrania strażackie. Oprócz tego w wybranych jednostkach zostaną zmodernizowane jednostki ciepła w starych remizach. Łącznie z dofinansowania skorzysta aż 42 jednostek OSP.

W sumie dofinansowanie z przeznaczeniem na sprzęt strażacki otrzymało 35 jednostek OSP. Z kolei pozostałe 7 jednostek OSP wykorzystają dofinansowanie na modernizację swoich remiz oraz siedzib strażackich.