Otwarcie nowej strażnicy dla Wojskowej Straży Pożarnej w Świdwinie, przyszłe miejsce stacjonowania samolotów F-35

Pod koniec ostatniego roku, w miejscowości Świdwin zakończyła się konstrukcja nowoczesnej strażnicy, przeznaczonej dla Wojskowej Straży Pożarnej z 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego. Założeniem jest to, że to właśnie tam będą bazowały przyszłe maszyny F-35.

Strażnica została wybudowana jako dwupiętrowy budynek na terenie garażu i pięciopiętrowy w części mieszczącej zarówno garaże, jak i przestrzeń biurowo-mieszkaniową. Prace budowlane objęły również stworzenie parkingu, placu manewrowego, drogi łączącej z pasem kołowania oraz placu służącego do ćwiczeń. Całość inwestycji pochłonęła ponad 24 miliony złotych.

Prace nad budynkiem były wymagające, obarczone koniecznością ochrony poufnych informacji z klauzulą POUFNE i NATO Confidential przez wykonawcę. Inwestycja ta nie tylko wzmocniła infrastrukturę obronną regionu, ale także przyczyniła się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa, co jest kluczowym aspektem dla lokalnej społeczności. „Mam nadzieję, że ten nowoczesny obiekt spełni oczekiwania i sprawi, że ich codzienna służba realizowana będzie w jeszcze lepszych warunkach” – wyraził swoje oczekiwania płk Robert Kęska, szef 17 Terenowego Oddziału Lotniskowego.

Myśliwce piątej generacji F35 mają wkrótce stacjonować na terenie 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, zasilając tym samym wyposażenie polskiej armii. W związku z tym prowadzone są prace modernizacyjne, których wartość szacowana jest na ponad 200 milionów złotych.