Województwo zachodniopomorskie poszerza umowę z Newagiem o dostawę dodatkowych EZT

Wykorzystując przewidzianą w umowie opcję, województwo zachodniopomorskie podejmie dodatkowe zobowiązanie wobec producenta taboru kolejowego, Newagu. Działanie to polega na zamówieniu czterech dodatkowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT), co oznacza wzrost ich wartości o kwotę 106,28 mln zł netto.

Całkowita wartość umowy z Newagiem, po skorzystaniu z prawa opcji, wynosi teraz 212,56 mln zł netto. W ramach tej rozszerzonej transakcji, dostarczenie dodatkowych EZT ma nastąpić nie później niż do 20 listopada 2025 roku.

Zajmująca się produkcją, modernizacją i naprawami taboru kolejowego oraz szynowego, grupa kapitałowa Newag jest znana na rynku od 2013 roku, kiedy to zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie jest również częścią indeksu sWIG80. W 2022 roku firma osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 964 mln zł.