Szczecin i Świnoujście planują utworzenie Centrum Kompetencji Polskiego Offshore

W niedalekiej przyszłości, dwa kluczowe miasta polskiego wybrzeża – Szczecin i Świnoujście, zamierzają zainicjować projekt o nazwie Centrum Kompetencji Polskiego Offshore. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest przygotowanie odpowiednio wykształconych pracowników do pracy przy realizacji projektów ORLEN Neptun, które są ściśle powiązane z rozwijającą się branżą morskiej energetyki wiatrowej.

Planowana inicjatywa zostanie przeprowadzona w ścisłej współpracy z dwoma instytucjami, nad którymi pieczę sprawuje Minister Infrastruktury. Są to Zespół Szkół Morskich zlokalizowany w Świnoujściu oraz szczecińska Politechnika Morska. Do grona uczestników współpracy dołączy również jedna ze specjalistycznych szkół branżowych ze Szczecina.

Prezes zarządu ORLEN Neptun, Robert Nowicki, podkreśla znaczenie tej inicjatywy, mówiąc: „Stworzenie Centrum Kompetencji Polskiego Offshore jest niezbędne. Proces budowy i późniejsza eksploatacja morskich farm wiatrowych wymagają od pracowników specjalistycznej wiedzy i umiejętności, której obecnie w Polsce brakuje. Naszym celem jest jak najszybsze wykształcenie młodych specjalistów, takich jak inżynierowie, logistycy czy operatorzy, którzy będą zdolni do pracy zarówno na morzu, przy farmach wiatrowych, jak i w portach instalacyjnych i serwisowych”.