Tempo prac na budowie drogi ekspresowej S11 między Bobolicami a Szczecinkiem dynamicznie rośnie

Rozwój prac budowlanych na odcinku drogi ekspresowej S11 łączącym Bobolice z Szczecinkiem jest coraz bardziej widoczny. Istnieje już wyraźny kontur początkowych komponentów nowego układu drogowego na węźle Szczecinek Północ.

Obecnie intensywnie prowadzone są roboty ziemne, mające na celu usunięcie humusu – bogatej w składniki odżywcze warstwy gleby. Jest to faza przygotowawcza do konstrukcji kolejnych części trasy.

Inwestycja w drogę ekspresową S11 jest kluczowa dla kraju. Stanowi ona element Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku (z możliwością przedłużenia do 2033 roku) i ma za zadanie utworzyć system dróg tranzytowych na terenie Polski. Projekt jest finansowany zarówno ze środków Unii Europejskiej, jak i z krajowego budżetu.

Trasa S11 będzie łączyła centralną część wybrzeża Bałtyku z Górnym Śląskiem. Odcinek od Bobolic do Szczecinka swój początek będzie miał tuż za węzłem Bobolice trasy S11, natomiast zakończy się na włączeniu do obwodnicy Szczecinka.

Realizacja projektu drogi S11 przyniesie szereg korzyści dla mieszkańców regionu oraz całego kraju. Odciążenie miast od ruchu tranzytowego spowoduje większą płynność ruchu i bezpieczeństwo w obszarach miejskich. Nowa trasa będzie nie tylko krótsza, lecz także bezpieczniejsza niż dotychczas wykorzystywana, co przyczyni się do skrócenia czasu podróży i zmniejszenia ryzyka wystąpienia wypadków.