Zachodniopomorski oddział GDDKiA szuka firmy do nadzoru nad budową obwodnicy Rusinowa

Zachodniopomorska filia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) prowadzi poszukiwania firmy, która będzie odpowiedzialna za kontrolę procesu budowy obwodnicy Rusinowa, która powstaje w ramach projektu drogi krajowej numer 22.

Planowane jest stworzenie odcinka głównej drogi ruchu przyspieszonego o łącznej długości około 4,5 kilometra, który będzie się rozciągał na wschód od miasteczka Rusinowo. Przetarg na realizację tego zadania został niedawno ogłoszony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, a zgłosiło się do niego pięć firm. Wszystkie złożone propozycje mieszczą się w ramach przewidzianego przez zamawiającego budżetu. Oferta Budimexu, najtańsza spośród wszystkich, wyniosła nieco poniżej 55 milionów złotych.

Obecnie trwa kolejne postępowanie przetargowe – tym razem urzędnicy poszukują przedsiębiorstwa, które będzie sprawowało nadzór nad procesem projektowania i realizacji obwodnicy, a także będzie zarządzać całością kontraktu dotyczącego obwodnicy Rusinowa. Umowa z wybraną firmą będzie obowiązywała przez okres 53 miesięcy. Oferty mogą składać zainteresowane podmioty do 15 marca, a ich ważność wynosi 90 dni.

Przy wybieraniu zwycięzcy przetargu, GDDKiA weźmie pod uwagę przede wszystkim cenę oferty (60% całkowitej oceny – im niższa cena, tym więcej punktów), ale także jakość (26%) oraz doświadczenie personelu konsultanta (14%). Wymagane jest również wadium w wysokości 24 tysięcy złotych.