Zachodniopomorskie Karty Rodziny i Seniora dostępne dla mieszkańców Szczecina i Koszalina

Prawo do składania wniosków o Zachodniopomorską Kartę Rodziny oraz Zachodniopomorską Kartę Seniora, które funkcjonują na terenie regionu od 8 lat, zostało teraz rozszerzone również na mieszkańców Szczecina i Koszalina. Te miejsca dołączyły do programu po wielu latach, co jest dużym krokiem naprzód dla szczecinian i koszalinian.

Posiadanie tych dokumentów upoważnia do korzystania z wielu przywilejów, takich jak możliwość kupowania biletów na seanse filmowe, spektakle teatralne, operowe, wizyty w muzeach za niższą cenę, a także korzystania z obniżek cen w hotelach czy restauracjach. Zależnie od rodzaju karty, można również skorzystać z rabatów na zakup sprzętu sportowego lub rehabilitacyjnego. W ramach tego programu ulgi oferuje ponad 200 różnych instytucji i przedsiębiorstw.

Do chwili obecnej Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski wydał już 45 179 kart. Wśród nich znalazło się 16 325 kart dla rodzin (posiadających minimum dwoje dzieci) oraz 28 854 kart dla seniorów (osób powyżej 60. roku życia).

Marszałek województwa zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz, wyraził swoje zadowolenie z funkcjonowania programu. Podkreślił, że dzięki efektywnej współpracy z samorządami i partnerami udało się stworzyć atrakcyjną ofertę Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora. Zauważył też, że program ten sprawdził się w praktyce, a mieszkańcy regionu mają teraz łatwiejszy dostęp do instytucji kultury, edukacji czy rozrywki. Marszałek wyraził radość, że teraz również mieszkańcy Szczecina i Koszalina będą mieli możliwość skorzystania z tych przywilejów.