Zmiany nazw szpitali klinicznych w Szczecinie

Od początku 2024 roku, dwa szczecińskie szpitale doświadczyły zmian w swoich nazwach. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. T. Sokołowskiego, zarządzany przez Pomorski Uniwersytet Medyczny, podjął decyzję o zmianie nazwy na Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. T. Sokołowskiego PUM. Podobna sytuacja miała miejsce z drugim samodzielnym publicznym szpitalem klinicznym PUM, który teraz jest znany jako Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM.

Jak dotąd obie placówki medyczne pozostają częścią struktury Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i nadal zajmują się prowadzeniem działań służących zdrowiu publicznemu. Ich zakres działania obejmuje nie tylko świadczenie opieki zdrowotnej, ale również prowadzenie badań naukowych oraz edukację przyszłych pracowników sektora medycznego.

W skład kadr Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 wchodzą różne jednostki specjalistyczne, w tym wiele klinik oraz Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych – jedna z czołowych instytucji w tym obszarze.

Z drugiej strony, zakres działalności Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM jest równie różnorodny. Jest to miejsce, gdzie działa nie tylko Bank Mleka Kobiecego, ale także ważny Ośrodek Dializ, który jest kluczowym elementem systemu opieki zdrowotnej w regionie.