Zmiany w układzie województw Polski według raportu Instytutu Sobieskiego

Instytut Sobieskiego udostępnił do publicznego wglądu raport autorstwa dr Łukasza Zaborowskiego, zatytułowany „Korekta układu województw – ku równowadze rozwoju”. Autor niniejszego opracowania naukowego podkreśla bezpośrednio, iż aktualny sposób podziału administracyjnego kraju nie ma sensu i konieczne są zmiany. Jednym z obszarów, który doczekał się szczegółowej analizy, jest województwo zachodniopomorskie. Zastanawiając się nad jego przyszłymi losami, dr Zaborowski zadał pytanie, czy Szczecin powinien pozostać stolicą tego regionu.

Więcej światła na temat swojego stanowiska rzuca sam dr Łukasz Zaborowski. Według niego, obecna reforma w zakresie podziału administracyjnego nie jest sensowna. Brakuje tu wyraźnej koncepcji, zamiast tej dominują jedynie przypadkowe decyzje dotyczące połączenia obszarów. Na skutek takiego podejścia powstały wielkie struktury administracyjne, których istnienie nie jest w pełni uzasadnione. W efekcie miasta takie jak Kalisz, Częstochowa czy Radom straciły na swoim znaczeniu. Z kolei dla Gorzowa Wielkopolskiego oraz Zielonej Góry nadeszła szansa na zyskanie statusu stolicy województwa.

W swym raporcie dr Łukasz Zaborowski zwraca uwagę, że takie nieproporcjonalne traktowanie miejscowości wprowadza poczucie niesprawiedliwości wśród mieszkańców niektórych miast, które zostały pominięte w procesie reformy. W wyniku obecnej sytuacji, miasto będące siedzibą władz wojewódzkich jest rangą wyżej od „zwykłego miasta”, co prowadzi do sporów i konfliktów, szczególnie widocznych na przykładzie województwa lubuskiego.

Dr Łukasz Zaborowski, jako odpowiedź na obecny stan rzeczy, przedstawia propozycję nowej reformy administracyjnej obejmującej cztery różne scenariusze zmian. Kluczowym elementem każdego z nich jest stworzenie jednego głównego ośrodka oraz kilku mniejszych. Ponadto, autor sugeruje połączenie miast o podobnym profilu kulturowym oraz oddzielenie tych, które nie są związane z określonym województwem. Na koniec, dr Zaborowski podkreśla konieczność przeprowadzenia reformy nazewnictwa.