W Szczecinie innowacyjne panele fotowoltaiczne zdobią ściany bloków

Rozwijająca się technologia fotowoltaiczna staje się coraz bardziej zauważalna w naszej przestrzeni miejskiej. Szczególnie interesujący jest przypadek Szczecina, gdzie na ścianach jednego z bloków mieszkalnych można dostrzec instalację solarną. Okazuje się bowiem, że całość powierzchni ściany, która jest obok balkonów, pokryta została panelami fotowoltaicznymi.

Energia, którą te panele są w stanie wyprodukować, zgodnie z wyjaśnieniami, zostanie wykorzystana do zasilenia wspólnych części budynku. Oznacza to, że energia słoneczna będzie służyć do oświetlenia klatek schodowych oraz zapewnienia zasilania dla wind. To kolejny krok w kierunku efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w naszym codziennym życiu.

SM „Śródmieście”, spółdzielnia mieszkaniowa, której blok stał się miejscem tej innowacyjnej instalacji, ma w swoich planach realizację kolejnych takich projektów.

Choć niektóre podobne projekty spotkały się z krytyką, argumentującą, że stanowią one zbyt drastyczną ingerencję w architekturę i estetykę miasta, w tym przypadku opinie są różne. Architekt, utrzymuje, że ten konkretny projekt nie koliduje z harmonią architektoniczną miejskiego pejzażu.