Wysyp wniosków o 300 plus: blisko pół miliona zgłoszeń w ciągu dwóch dni

Na przestrzeni zaledwie dwóch dni, rodzice z całego kraju przesłali niemal 500 tysięcy podań o dofinansowanie 300 plus. Oznacza to, że wnioski te dotyczą ponad 727 tysięcy dzieci. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) można złożyć podanie o 300 plus przez aplikację mZUS, Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), a także za pośrednictwem elektronicznej bankowości.

Program Dobry Start gwarantuje wsparcie finansowe dla każdego ucznia w wieku od 7 do 20 lat w postaci jednorazowego świadczenia na wyprawkę szkolną w wysokości 300 złotych. W przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, pomoc finansowa przysługuje aż do ukończenia 24 roku życia.

Po raz czwarty Zakład Ubezpieczeń Społecznych odpowiedzialny jest za rozpatrywanie wniosków złożonych w ramach programu Dobry Start. Środki przeznaczone są na zakup podręczników, zeszytów i innych potrzebnych przyborów szkolnych.

Warunkiem skorzystania z programu jest to, że dziecko musi być uczniem i mieć mniej niż 20 lat, chyba że jest niepełnosprawne – wówczas limit wieku wzrasta do 24 lat. Kontrolę dochodów rodziców nie przeprowadza się, jednak wsparcie to nie obejmuje dzieci uczących się w przedszkolach czy studentów.

Wiek, od którego zaczyna obowiązywać możliwość skorzystania ze wsparcia jest liczony rocznikowo. Oznacza to, że uczniowie ostatnich klas technikum, liceum czy szkoły policealnej również są uprawnieni do skorzystania z programu Dobry Start, jeśli osiągną graniczny wiek (20 lub 24 lata) przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym.