Poszukiwani świadkowie zbrodni sprzed 70 lat

Prokurator szczecińskiego IPN poszukuje osób, które mogą mieć informacje na temat zabójstwa z 1952. Dokonali go funkcjonariusze WUBP na tle politycznym.

Śledztwo dotyczy sprawy z roku 1952. Wtedy to funkcjonariusze Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego najprawdopodobniej zastrzelili Józefa Bosia – ps. Lot. Zbrodni dokonano z powodu poglądów politycznych mężczyzny – był on konspiratorem w grupie Władysława Łukasiniuka. Tego typu wydarzenia są zbrodnią komunistyczną zaliczaną do zbrodni przeciwko ludzkości.

Obecnie szczeciński oddział IPN poszukuje osób, które mogą mieć informacje na temat tego zdarzenia. Mogą to być także informacje i przekazy od nieżyjących już osób. Cenne są także informacje na temat samego Józefa Bosia znanego także jako Franciszek Wilczak. Z Oddziałową Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu można kontaktować się pod adresem ul. Wojska Polskiego 7 w Szczecinie. Z komisją można skontaktować się także telefonicznie – 91 312 94 03 lub 06