Kontrola drogowa odsłoniła nieprawidłowości – ciężarówka przewoziła odpady zamiast metali nieżelaznych

Podczas rutynowej kontroli drogowej dokonanej przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej z Kujawsko-Pomorskiego na szosie oznaczonej numerem 25, zatrzymano do sprawdzenia ciężarówkę. Według informacji dostarczonych przez Justynę Pasieczyńską, rzeczniczkę prasową naczelnika KAS, pojazd według deklaracji przewożonych towarów zawartej w dokumentach powinien przewozić metale nieżelazne.

Kwestię zawartości ładunku skonsultowano z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. To właśnie on potwierdził, że materiały znajdujące się w pojeździe zostały niewłaściwie sklasyfikowane. W rzeczywistości ciężarówka przewoziła odpady, które nie zgadzały się z opisem zawartym w dokumentacji transportowej – wyjaśniała Pasieczyńska.

Nieprawidłowości te zaowocowały zgłoszeniem sprawy do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz do prokuratury, które teraz zajmą się dalszymi działaniami w tej kwestii.