Planowana budowa obwodnicy Rusinowa o długości 4,5 km na drodze krajowej nr 22

Wiadomości z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) donoszą o planach na wybudowanie obwodnicy w miejscowości Rusinowo, usytuowanej przy drodze krajowej numer 22, między Wałczem a Człopą. Obwodnica ma mieć długość 4,5 km i ma powstać do 2027 roku. Realizacja tej inwestycji przewidziana jest według formuły „Projektuj i buduj”, a całe przedsięwzięcie jest częścią rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

Zgodnie z komunikatem GDDKiA, przetarg w sprawie projektowania i realizacji tej trasy został już ogłoszony. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 19 grudnia bieżącego roku. Zawarcie umowy z wykonawcą przewidywane jest na następny rok.

Po podpisaniu umowy, wykonawca będzie miał 17 miesięcy na stworzenie projektu budowlanego oraz na uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Prace budowlane nad obwodnicą mają potrwać około 15 miesięcy. W ten sposób, planowe oddanie drogi do użytku powinno nastąpić w 2027 roku.

Plan przebiegu nowej trasy został już przygotowany i uzyskał pozytywną decyzję środowiskową. Zgodnie z nim, nowa droga ma omijać Rusinowo od strony wschodniej. Przewidywana obwodnica będzie miała formę jednojezdniowej drogi głównej ruchu przyspieszonego (klasa GP). W ramach tej inwestycji planuje się również budowę rond u wjazdów na trasę, wiaduktu nad drogą gminną oraz przepustu dla zwierząt.