Podpisanie listu intencyjnego na rzecz stworzenia nowego wydziału Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

Za sprawą obecności Ministra Nauki, Dariusza Wieczorka, w dniu poniedziałkowym doszło do podpisania listu intencyjnego. Otwiera on możliwość powstania oddziału zamiejscowego renomowanej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z siedzibą w Koszalinie. U podstaw stworzenia porozumienia leży inicjatywa Miasta Kołobrzeg, Powiatu Kołobrzeskiego oraz samej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie. Głównym celem jest umożliwienie kształcenia na nowych kierunkach studiów, z szczególnym uwzględnieniem pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego. To zaś ma zapewnić wysoką jakość edukacji przyszłym specjalistom z sektora ochrony zdrowia.

Podczas konferencji prasowej prezydent Anna Mieczkowska podkreśliła, iż dla młodych mieszkańców Kołobrzegu możliwość otwarcia nowego oddziału uczelni wyższych w ich mieście jest jednym z najbardziej oczekiwanych postulatów. Przywołała przy tym, że niegdyś w Kołobrzegu funkcjonowały cztery oddziały uczelni wyższych, jednak ostatni z nich, oferujący kształcenie przyszłym fizjoterapeutom, został zamknięty trzy lata temu. Pomimo tego, miasto nie straciło potencjału i posiada nadal duże potrzeby związane z umożliwieniem wyższego kształcenia dla młodych ludzi.

W czasie spotkania starosta kołobrzeski podkreślił także, że średnia wieku pielęgniarek pracujących w miejscowym szpitalu wynosi 50 lat. To stanowi bezpośredni sygnał, iż otwarcie nowego oddziału szkoły wyższej może przyczynić się do wykształcenia nowej kadry medycznej.

Podczas konferencji głos zabrał również profesor Jan Kuriata. Jako Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie zapowiedział, że pierwsza rekrutacja na nowo otwarte kierunki odbędzie się jeszcze w bieżącym roku. Podkreślił również, że nowy oddział będzie publiczny i co za tym idzie – nieodpłatny. Planowane jest prowadzenie zajęć w budynku przy ulicy Grottgera, gdzie znajduje się siedziba dawnego „Medyka”.

Powstającego przedsięwzięcia nie mógłby się odbyć bez angażowania prezydent miasta Anny Mieczkowskiej. Jej aktywne wsparcie dla tej inicjatywy, jej determinacja oraz starania, które zbiegły się z przychylnością Ministra Nauki i wsparciem ze strony Powiatu Kołobrzeskiego, doprowadziły do osiągnięcia tego ambitnego celu.