Program Społecznik: Siła lokalnych inicjatyw i promocja aktywności społecznej

Program Społecznik jest motorem napędzającym lokalne działania, inspirującym do aktywności i budującym więzi sąsiedzkie. Przy jego wsparciu, zostało zrealizowanych ponad 4 tysiące projektów, które ukazują potencjał i dynamikę regionu otwartego na współpracę z organizacjami pozarządowymi. 5 grudnia 2023 r., podczas uroczystej gali podsumowującej rok pełen działań, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego docenił najbardziej zaangażowane organizacje. Tego dnia poznać mogliśmy także zwycięzców konkursu „Barwy Wolontariatu na Pomorzu Zachodnim 2023”.

Jako pierwszy tego typu program w Polsce, Społecznik służy jako platforma, która umożliwia organizacjom pozarządowym i nieformalnym grupom obywatelskim z całego województwa wprowadzanie innowacyjnych działań społecznych, inicjowanie projektów, warsztatów, zawodów sportowych czy badań profilaktycznych. Organizacje te mają możliwość otrzymania grantu w wysokości 5 tys. zł, pokrywanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, na realizację swoich inicjatyw.

Dzięki temu programowi, różnego rodzaju stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich czy ochotnicze straże pożarne mogą tworzyć projekty dostosowane do specyfiki lokalnej społeczności. Wśród nich nie brakuje inicjatyw związanych z ochroną środowiska, promocją zdrowego trybu życia, integracją społeczną czy aktywizacją młodzieży. W tym roku nie było wyjątków od tej reguły.